Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2020.január 1. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg az AKCION MEDIA Kft. (8200 Veszprém, Szent István utca 13.; Cg19-09-520881 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Akcion Media”) kizárólagos tulajdonában álló, és az Akcion Media által üzemeltetett www.akcion.hu domainen elérhető weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.
Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalt látogatja, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vagy terméket vásárol illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az Akcion Media törekszik arra, hogy az ÁSZF változásait az Igénybe Vevők nyomon követhessék. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Az Akcion Media jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

1. A szerződés létrejötte, tárgya

1.1 Jelen ÁSZF szerinti szerződés az Akcion Media és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi az Akcion Media szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et a regisztráció során. A szolgáltatás célja az Igénybe Vevők számára (nem kizárólagosan) kedvezményes szolgáltatásokat, termékeket közvetíteni.

1.2 A szolgáltatások közvetítését, az Akcion Media a szolgáltatás igénybevételére jogosító, és adott esetben az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbi 6.2 pontban részletesen meghatározott, kuponok (”Kupon”) értékesítése útján végzi el. Az Akcion Media a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásai a Kuponokkal igénybe vehető, az Akcion Media Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért az Igénybe Vevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket a Partnerre hárítja.

1.3 A megrendelés megküldésével és annak az Akcion Media általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.4 Az Akcion Media vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

1.5 Tekintettel arra, hogy az Akcion Media közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltatásnak az Igénybe Vevő felé történő teljesítéséért egyedül az Akcion Media-val szerződött partner (”Partner”) felelős. Az Akcion Media kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.


2. A Weboldal működése

2.1 A Weboldal működtetését az Akcion Media az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Az Akcion Media egyrészt közvetített szolgáltatásként a Weboldalon a Partnerek szolgáltatásait – az esetlegesen közösen megállapított kedvezménnyel - Kupnok értékesítésén keresztül teszi elérhetővé az Igénybe Vevők számára.

2.2 A Weboldalon a Kupon megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott Szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza.

2.3 Értékesítés esetén az Igénybe Vevő megvásárolja a Kupont, amellyel az Ajánlat véglegessé válik és az adott szolgáltatásra vagy termékre vonatkozó Kupon Igénybe Vevő számára elektronikus levélben megküldésre kerül.

2.4 Az Akcion Media fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon, a Kupon megvásárlására rendelkezésre álló időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa.

2.5 Amennyiben az Igénybe Vevő a Kupon vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg a Kupon felhasználásához szükséges Kupont elektronikus levélben, úgy köteles azt az Akcion Media elektronikus elérhetőségén (info@akcion.hu) haladéktalanul írásban jelezni.

2.7 A Kupon kinyomtatása mellett a Kupon digitális formában történő bemutatása is feljogosítja az Igénybe Vevőt a szolgáltatás vagy termék igénybe vételére.


3. Regisztráció

3.1 A Weboldal regisztráció nélkül is használható:
A Kuponvásárlás az e-mail cím megadásával vagy a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el. Az Akcion Media nyilvántartja az adott e-mail címmel megvásárolt Kuponokat.

3.2 Regisztrációs lehetőségek

(i) Közvetlen regisztráció: Az oldalon található ”Hagyományos Regisztráció” gombra kattintva működő és valós e-mail címe, Felhasználóneve, jelszava, Vezetés,- és Keresztneve megadása után az általa megadott email címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő emailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni. Szabadon választható, hogy a regisztráció során az Igénybe Vevő megadja-e lakóhelyét/tartózkodási helyét.

(ii) Regisztráció Facebook útján: Azon Igénybe Vevők, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a ’Bejelentkezés és regisztráció Facebookkal’ gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek és a Akcion Media az Igénybe Vevő facebook oldalán található személyes adataihoz is hozzáfér (facebook profilnév, profilkép, Facebookon megadott e-mail cím, nem, születésnap, Facebookon megadott lakcím)

3.3 A regisztráció megerősítése és a jelen ÁSZF elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő tevőleges magatartásával valósul meg úgy, hogy a felhasználói fiók létrehozásával a felhasználási feltételek is elfogadásra kerülnek. A hírlevélre történő feliratkozás az ún. check box bejelölésével történik Igénybe Vevő részéről. A hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő szabad választásán alapul, az nem feltétele a regisztrációnak és a Weboldalon történő vásárlásnak.

3.4 Az Akcion Media tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben ahhoz Igénybe Vevő hozzájárul, úgy a regisztráció során megadott személyes adatait az Akcion Media különböző üzleti partnerei részére továbbíthatja, annak érdekében, hogy a partnerek reklám üzenetekben tájékoztassák Igénybe Vevőt a partner termékeiről és szolgáltatásairól direkt marketing céllal.

4. Kuponvásárlás technikai lépései

4.1 Az Ajánlatban megjelölt szolgáltatásra vagy termékre szóló Kupont Igénybe vevő először a Kosarába helyezi, majd a fizetési módozat kiválasztását követően a Kupont elektronikus úton megkapja.

4.2 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott szolgáltatást vagy terméket meg kívánja vásárolni, úgy a ”Megveszem" vagy a ”Kosárba” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást vagy terméket, ahol megjelöli a választott fizetési módot, melyek a következők lehetnek:

(i) Átutalásos fizetés esetén az Igénybe Vevő a "Hagyományos banki átutalás” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért vagy termékért . Ebben az esetben a banki átutalás közleményében a Kupon megvásárlását megerősítő e-mailben kapott megrendelés azonosítószámát szükséges feltűntetni, amely biztosítja az Ajánlat és az Igénybe Vevő beazonosítását. A vásárló által a szolgáltatás teljesítése érdekében az Akcion Media részére átadott személyes adatokat az Akcion Media az adatkezelési tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.
(ii) Bankkártyás fizetés esetén a ” CIB – Bankkártyás fizetés” gombra kattintást követően az Igénybe Vevőt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.
(iii) Készpénz fizetés választása esetén a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően az Akcion Media elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve). Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy Készpénzes fizetés esetén külön díj kerülhet felszámításra.
(iV) Utazási szolgáltatások esetén bizonyos Ajánlatok árát OTP, MKB és K&H SZÉP kártyás fizetéssel is kiegyenlítheti az Igénybe vevő.

4.3 Amennyiben Igénybe Vevő akár banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, az Akcion Media visszaigazoló e-mailjében megjelölt adatokat, úgy az Akcion Media a számlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Igénybe Vevő köteles az Akcion Media ügyfélszolgálatának jelezni a 9.2 pont alatt megadott elérhetőségeken, hogy nem kapta meg a Kuponját.

4.4 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Kupon érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Kuponra igényt már nem tarthat, csak a Kupon általa igazoltan megfizetett vételárának visszatérítésére. Igénybe Vevő visszatérítésre vonatkozó igényt a befizetés bizonylataival együtt a Ptk. szerinti elévülési időn belül terjeszthet elő.

4.5 Amennyiben az Igénybe Vevő az arra jogosító Kupont, illetve a megvásárolt terméket ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az ”Ajándékba Adom” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét, akinek ajándékba szánja.

4.6 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A Regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Igénybe Vevő a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Kuponok számában, a megajándékozott nevében, stb.), úgy köteles haladéktalanul, de Kupon vásárlás esetében legkésőbb a Kupon érvényességi ideje utolsó napjáig az Akcion Media Ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért az Akcion Media nem tartozik felelősséggel.

4.7 Akcion Media köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

4.8 Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével és termékek átvételével kapcsolatosan az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz Az Akcion Media az Igénybe Vevő felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt Kupon beváltási ideje alatt az Igénybe Vevő elmulasztja a Kupon beváltását, nem él a kijelölés lehetőségével, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás vagy termék tényleges hozzáférése érdekében szükséges lépéseket.

4.9 A termék szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik a Partner szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem a Partner, sem az Igénybe Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.

4.10 A termékek feletti tulajdonjog az átvételkor, a kiszállításkor vagy a házhozszállításkor száll át az Igénybe Vevőre, amennyiben az Igénybe Vevő kifizette termék vételárát.

4.11 Sem a Partner, sem pedig az Akcion Media nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet az Igénybe Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Partner teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termék használatából származnak azoknak az Igénybe Vevő részére történő átadása után. A termék szállítása közbeni elveszítése, valamint a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik. Az Akcion Media mindent megtesz azért, hogy az Igénybe Vevőt az ezzel kapcsolatos igényérvényesítésében támogassa és segítséget nyújtson.

4.12 Az Akcion Media valamennyi regisztrált Igénybe Vevő számára fiókot vezet a megvásárolt Kuponok tekintetében.


5. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

5.1 Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.2 Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Akcion Media-val szemben az Akcion Media által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Akcion az Media-nak a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

5.3 Igénybe Vevő Akcion Media előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

5.4 Igénybe Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Akcion Media felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

5.5 Amennyiben Akcion Media tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve - egyoldalú döntése szerint - törölni.

5.6 Akcion Media tájékoztatja az Igénybe Vevőt és Igénybe Vevő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, az Akcion Media Partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva az Akcion Media szerződéses Partnerét az Akcion Media megkerülésére, úgy az Akcion Media jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Az Akcion Media tájékoztatja továbbá az Igénybe Vevőt, hogy az Akcion Media Partnerei jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról az Akcion Media-t értesíteni.

5.8 Igénybe Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel az Akcion Media Partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok az Akcion Media Partnerei által történő elfogadása és az Akcion Media megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén az Akcion Media Partnere súlyos szerződésszegést követ el és kártérítéssel tartozik az Akcion Media felé.

5.9 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Akcion Media a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Akcion Media jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni vagy törölni.

5.10 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén az Akcion Media a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Igénybe Vevőkhöz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Igénybe Vevő személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek keretében az Akcion Media az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét használja fel.

5.11 Igénybe Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

5.12 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről az Akcion Media ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. Az Akcion Media az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert. Az Igénybe Vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre az Akcion Media-tól és Partnerétől nem tarthat igényt.

5.14 Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében az Akcion Media Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.


6. A Kupon vásárlásának visszaigazolása

6.1 Szolgáltatás esetén, a véglegessé vált Ajánlatra vonatkozóan a vásárlást követően megkapott e-mailben mellékletként megkapott PDF dokumentumot kinyomtatott vagy digitális formában bemutatott Kupon jogosítja fel az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybevételére.

6.2 A Kupon egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vagy termék megvásárlására vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:
- A szolgáltatás vagy termék megnevezését
- A beváltás helyszínét

- A Szolgáltatást vagy terméket nyújtó Partner megnevezését, a Szolgáltatás nyújtásának vagy termék megvásárlásának (a Kupon beváltásának) helyszínét,
- A Kupon névértékét,
- A kedvezmény mértékét, amennyiben a kedvezmény az adott ajánlatnál rendelkezésre áll,
- A Kupon egyedi azonosító számát és QR kódját

- Az Igénybe Vevő vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy nevét,
- A Kupon érvényességi idejét
- A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályait.

6.3 A kinyomtatott Kuponnal az Igénybe Vevő a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás vagy termék igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon értékét veszti, nem használható fel és az ára nem igényelhető vissza.

6.4 A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően az Igénybe Vevő köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Kupont kíván felhasználni. A szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe Vevő részére. A szolgáltatás teljesítése érdekében az Akcion Media Kft. bizonyos személyes adatokat (név, megvásárolt Kupon, egyedi azonosító szám) továbbít a Partner részére, melyhez az Igénybe Vevő kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás teljes körű és szerződésszerű ellátásának feltétele.

6.5 A Kupon készpénzre nem váltható. Amennyiben az Igénybe Vevő a Partnernél nem a Kuponon szereplő, hanem olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének Kuponnal történő megfizetését. Igénybe Vevő nem jogosult a két szolgáltatás ára közötti különbözetre.

6.6 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről az Akcion Media-t e-mailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Kupon egyedi azonosító számát. Az Akcion Media az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupont harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont az Akcion Media érvényteleníti és visszautalja Igénybe Vevő részére a Kuponnak az átutalás költségével csökkentett vételárát. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Kupont az Akcion Media értesítése előtt már felhasználták, úgy Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre az Akcion Media-tól nem tarthat igényt.

6.7 A Kuponok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.


7. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

7.1 Az Akcion Media Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatója a https://akcion.hu/adatkezeles címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.

7.2 Az Akcion Media tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (”Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban, melynek következtében az adatkezelési tájékoztató módosult.


8. Elállás

8.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő az Elsődleges Ajánlatot tartalmazó Kupon megvásárlásától (azaz a Kupon letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

8.2 Az Akcion Media fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben meghosszabbítsa az elállásra nyitva álló határidőt akár kampányszerűen a teljes termék és szolgáltatás-palettájára kiterjedően, akár az egyes ajánlatokban feltüntettek szerint. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések szerinti 14 napos határidők z Akcion Media által esetenként meghosszabbított határidőre tolódnak ki értelemszerűen.

8.3 Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a szolgáltatást Igénybe Vevő köteles erről írásban értesíteni az Akcion Media-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy az Igénybe Vevő által megjelölt azonosítószámú Kupon még nem került felhasználásra, egyúttal a Kupon befogadását a Partnernek megtiltani. Az írásbeli tájékoztatás az info@akcion.hu email címre vagy az Akcion Media székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Kupont még nem használták fel, az Akcion Media a Kupont azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül Akcion Media köteles visszautalni Igénybe Vevőnek az érvénytelenített Kupon vételárát.

8.4 Az Igénybe Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és az Akcion Media részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

8.5 Kupon esetén az elállási jog gyakorlása során Igénybe Vevőt nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát a Kupon felhasználását megelőzően gyakorolja.

8.6 Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Kupon vásárlása esetén Igénybe Vevő a felmondási jogával a szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Partner és az Akcion Media szolgáltatás megkezdésével keletkezett ésszerű költségeit.

8.7 Az utazási szolgáltatások lemondására vonatkozóan az Akcion Media tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó Kupon beváltását követően lemondás esetén az Igénybe Vevő a Partnertől jogosult az elállással kapcsolatos elszámolást lefolytatni. Az ebből eredő károkért az Akcion Media nem vállal felelősséget, azonban a Partner és az Igénybe Vevő közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét az Igénybe Vevő kérésére biztosítja. Amennyiben az itt megadott határidő után az Igénybe Vevő elállási vagy lemondási nyilatkozata az Akcion Media-hoz érkezik, az Akcion Media azt a Partner részére továbbítja.

8.8 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

8.9 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.


9. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

9.1 Az Akcion Media a Weboldalon értékesített Kuponok tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Kuponon szereplő szolgáltatás vonatkozásában Akcion Media közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. Továbbá Akcion Media a www.akcion.hu-n értékesített termékek tekintetében minden esetben megbízott közvetítőként jár el és a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem kellék-, illetve termékszavatossági kötelezettséggel. A www.akcion.hu-n, az Akcion Media Partnerei által forgalmazott termékek garanciáját a Partner vagy a megjelölt szakszerviz biztosítja. Az Igénybe Vevő a jótállással rendelkező termékhez szállításkor csatolva megkapja annak garancialevelét, amely tartalmazza a javítást biztosító szakszerviz adatait is.

9.2 Az Akcion Media közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Partner és az Igénybe Vevő között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén az Akcion Media kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget

9.3 Az Akcion Media az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonon: 06 70 4373 909 (munkanapokon 10:00-16:00 óráig)
E-mailen: info@akcion.hu

Az Akcion Media tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az info@akcion.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

9.4 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során az Akcion Media a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Az Akcion Media a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

9.5 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

9.6 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Akcion Media székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Veszprém Megyei Békéltető Testület; 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.).

10. Szellemi tulajdon

10.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Akcion Media, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

10.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Akcion Media előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

10.3 Akcion Media szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.


11. A felelősség korlátozása
11.1 Üzleti kockázatra történő figyelemfelhívás: az Akcion Media továbbá felhívja az Igénybe Vevő figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint az Igénybe Vevőnek nyújtott szolgáltatást halasztott fizetési rendszeren keresztül teljesíti, így a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért az Igénybe Vevővel szemben az Akcion Media felelősségét kizárja, valamint kizárja az Akcion Media és az Igénybe Vevő közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben az Igénybe Vevő szerződésszegés miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.

11.2 Azon esetekben, amikor az Akcion Media a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások és termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során az Igénybe Vevőt bármilyen kár érné, úgy az Akcion Media ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Igénybe Vevő mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

11.3 Az Akcion Media nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Akcion Media minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Az Akcion Media-t nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

11.4 Az Akcion Media az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha az Akcion Media bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.


12. Alkalmazandó jog

12.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2020.január 1. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg az AKCION MEDIA Kft. (8200 Veszprém, Szent István utca 13.; Cg19-09-520881 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Akcion Media”) kizárólagos tulajdonában álló, és az Akcion Media által üzemeltetett www.akcion.hu domainen elérhető weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.
Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalt látogatja, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vagy terméket vásárol illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az Akcion Media törekszik arra, hogy az ÁSZF változásait az Igénybe Vevők nyomon követhessék. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Az Akcion Media jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

1. A szerződés létrejötte, tárgya

1.1 Jelen ÁSZF szerinti szerződés az Akcion Media és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi az Akcion Media szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et a regisztráció során. A szolgáltatás célja az Igénybe Vevők számára (nem kizárólagosan) kedvezményes szolgáltatásokat, termékeket közvetíteni.

1.2 A szolgáltatások közvetítését, az Akcion Media a szolgáltatás igénybevételére jogosító, és adott esetben az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbi 6.2 pontban részletesen meghatározott, kuponok (”Kupon”) értékesítése útján végzi el. Az Akcion Media a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásai a Kuponokkal igénybe vehető, az Akcion Media Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért az Igénybe Vevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket a Partnerre hárítja.

1.3 A megrendelés megküldésével és annak az Akcion Media általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.4 Az Akcion Media vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

1.5 Tekintettel arra, hogy az Akcion Media közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltatásnak az Igénybe Vevő felé történő teljesítéséért egyedül az Akcion Media-val szerződött partner (”Partner”) felelős. Az Akcion Media kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.


2. A Weboldal működése

2.1 A Weboldal működtetését az Akcion Media az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Az Akcion Media egyrészt közvetített szolgáltatásként a Weboldalon a Partnerek szolgáltatásait – az esetlegesen közösen megállapított kedvezménnyel - Kupnok értékesítésén keresztül teszi elérhetővé az Igénybe Vevők számára.

2.2 A Weboldalon a Kupon megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott Szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza.

2.3 Értékesítés esetén az Igénybe Vevő megvásárolja a Kupont, amellyel az Ajánlat véglegessé válik és az adott szolgáltatásra vagy termékre vonatkozó Kupon Igénybe Vevő számára elektronikus levélben megküldésre kerül.

2.4 Az Akcion Media fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon, a Kupon megvásárlására rendelkezésre álló időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa.

2.5 Amennyiben az Igénybe Vevő a Kupon vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg a Kupon felhasználásához szükséges Kupont elektronikus levélben, úgy köteles azt az Akcion Media elektronikus elérhetőségén (info@akcion.hu) haladéktalanul írásban jelezni.

2.7 A Kupon kinyomtatása mellett a Kupon digitális formában történő bemutatása is feljogosítja az Igénybe Vevőt a szolgáltatás vagy termék igénybe vételére.


3. Regisztráció

3.1 A Weboldal regisztráció nélkül is használható:
A Kuponvásárlás az e-mail cím megadásával vagy a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el. Az Akcion Media nyilvántartja az adott e-mail címmel megvásárolt Kuponokat.

3.2 Regisztrációs lehetőségek

(i) Közvetlen regisztráció: Az oldalon található ”Hagyományos Regisztráció” gombra kattintva működő és valós e-mail címe, Felhasználóneve, jelszava, Vezetés,- és Keresztneve megadása után az általa megadott email címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő emailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni. Szabadon választható, hogy a regisztráció során az Igénybe Vevő megadja-e lakóhelyét/tartózkodási helyét.

(ii) Regisztráció Facebook útján: Azon Igénybe Vevők, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a ’Bejelentkezés és regisztráció Facebookkal’ gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek és a Akcion Media az Igénybe Vevő facebook oldalán található személyes adataihoz is hozzáfér (facebook profilnév, profilkép, Facebookon megadott e-mail cím, nem, születésnap, Facebookon megadott lakcím)

3.3 A regisztráció megerősítése és a jelen ÁSZF elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő tevőleges magatartásával valósul meg úgy, hogy a felhasználói fiók létrehozásával a felhasználási feltételek is elfogadásra kerülnek. A hírlevélre történő feliratkozás az ún. check box bejelölésével történik Igénybe Vevő részéről. A hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő szabad választásán alapul, az nem feltétele a regisztrációnak és a Weboldalon történő vásárlásnak.

3.4 Az Akcion Media tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben ahhoz Igénybe Vevő hozzájárul, úgy a regisztráció során megadott személyes adatait az Akcion Media különböző üzleti partnerei részére továbbíthatja, annak érdekében, hogy a partnerek reklám üzenetekben tájékoztassák Igénybe Vevőt a partner termékeiről és szolgáltatásairól direkt marketing céllal.

4. Kuponvásárlás technikai lépései

4.1 Az Ajánlatban megjelölt szolgáltatásra vagy termékre szóló Kupont Igénybe vevő először a Kosarába helyezi, majd a fizetési módozat kiválasztását követően a Kupont elektronikus úton megkapja.

4.2 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott szolgáltatást vagy terméket meg kívánja vásárolni, úgy a ”Megveszem" vagy a ”Kosárba” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást vagy terméket, ahol megjelöli a választott fizetési módot, melyek a következők lehetnek:

(i) Átutalásos fizetés esetén az Igénybe Vevő a "Hagyományos banki átutalás” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért vagy termékért . Ebben az esetben a banki átutalás közleményében a Kupon megvásárlását megerősítő e-mailben kapott megrendelés azonosítószámát szükséges feltűntetni, amely biztosítja az Ajánlat és az Igénybe Vevő beazonosítását. A vásárló által a szolgáltatás teljesítése érdekében az Akcion Media részére átadott személyes adatokat az Akcion Media az adatkezelési tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.
(ii) Bankkártyás fizetés esetén a ” CIB – Bankkártyás fizetés” gombra kattintást követően az Igénybe Vevőt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.
(iii) Készpénz fizetés választása esetén a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően az Akcion Media elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve). Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy Készpénzes fizetés esetén külön díj kerülhet felszámításra.
(iV) Utazási szolgáltatások esetén bizonyos Ajánlatok árát OTP, MKB és K&H SZÉP kártyás fizetéssel is kiegyenlítheti az Igénybe vevő.

4.3 Amennyiben Igénybe Vevő akár banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, az Akcion Media visszaigazoló e-mailjében megjelölt adatokat, úgy az Akcion Media a számlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Igénybe Vevő köteles az Akcion Media ügyfélszolgálatának jelezni a 9.2 pont alatt megadott elérhetőségeken, hogy nem kapta meg a Kuponját.

4.4 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Kupon érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Kuponra igényt már nem tarthat, csak a Kupon általa igazoltan megfizetett vételárának visszatérítésére. Igénybe Vevő visszatérítésre vonatkozó igényt a befizetés bizonylataival együtt a Ptk. szerinti elévülési időn belül terjeszthet elő.

4.5 Amennyiben az Igénybe Vevő az arra jogosító Kupont, illetve a megvásárolt terméket ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az ”Ajándékba Adom” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét, akinek ajándékba szánja.

4.6 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A Regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Igénybe Vevő a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Kuponok számában, a megajándékozott nevében, stb.), úgy köteles haladéktalanul, de Kupon vásárlás esetében legkésőbb a Kupon érvényességi ideje utolsó napjáig az Akcion Media Ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért az Akcion Media nem tartozik felelősséggel.

4.7 Akcion Media köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

4.8 Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével és termékek átvételével kapcsolatosan az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz Az Akcion Media az Igénybe Vevő felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt Kupon beváltási ideje alatt az Igénybe Vevő elmulasztja a Kupon beváltását, nem él a kijelölés lehetőségével, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás vagy termék tényleges hozzáférése érdekében szükséges lépéseket.

4.9 A termék szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik a Partner szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem a Partner, sem az Igénybe Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.

4.10 A termékek feletti tulajdonjog az átvételkor, a kiszállításkor vagy a házhozszállításkor száll át az Igénybe Vevőre, amennyiben az Igénybe Vevő kifizette termék vételárát.

4.11 Sem a Partner, sem pedig az Akcion Media nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet az Igénybe Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Partner teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termék használatából származnak azoknak az Igénybe Vevő részére történő átadása után. A termék szállítása közbeni elveszítése, valamint a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik. Az Akcion Media mindent megtesz azért, hogy az Igénybe Vevőt az ezzel kapcsolatos igényérvényesítésében támogassa és segítséget nyújtson.

4.12 Az Akcion Media valamennyi regisztrált Igénybe Vevő számára fiókot vezet a megvásárolt Kuponok tekintetében.


5. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

5.1 Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.2 Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Akcion Media-val szemben az Akcion Media által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Akcion az Media-nak a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

5.3 Igénybe Vevő Akcion Media előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

5.4 Igénybe Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Akcion Media felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

5.5 Amennyiben Akcion Media tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve - egyoldalú döntése szerint - törölni.

5.6 Akcion Media tájékoztatja az Igénybe Vevőt és Igénybe Vevő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, az Akcion Media Partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva az Akcion Media szerződéses Partnerét az Akcion Media megkerülésére, úgy az Akcion Media jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Az Akcion Media tájékoztatja továbbá az Igénybe Vevőt, hogy az Akcion Media Partnerei jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról az Akcion Media-t értesíteni.

5.8 Igénybe Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel az Akcion Media Partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok az Akcion Media Partnerei által történő elfogadása és az Akcion Media megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén az Akcion Media Partnere súlyos szerződésszegést követ el és kártérítéssel tartozik az Akcion Media felé.

5.9 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Akcion Media a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Akcion Media jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni vagy törölni.

5.10 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén az Akcion Media a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Igénybe Vevőkhöz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Igénybe Vevő személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek keretében az Akcion Media az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét használja fel.

5.11 Igénybe Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

5.12 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről az Akcion Media ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. Az Akcion Media az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert. Az Igénybe Vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre az Akcion Media-tól és Partnerétől nem tarthat igényt.

5.14 Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében az Akcion Media Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.


6. A Kupon vásárlásának visszaigazolása

6.1 Szolgáltatás esetén, a véglegessé vált Ajánlatra vonatkozóan a vásárlást követően megkapott e-mailben mellékletként megkapott PDF dokumentumot kinyomtatott vagy digitális formában bemutatott Kupon jogosítja fel az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybevételére.

6.2 A Kupon egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vagy termék megvásárlására vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:
- A szolgáltatás vagy termék megnevezését
- A beváltás helyszínét

- A Szolgáltatást vagy terméket nyújtó Partner megnevezését, a Szolgáltatás nyújtásának vagy termék megvásárlásának (a Kupon beváltásának) helyszínét,
- A Kupon névértékét,
- A kedvezmény mértékét, amennyiben a kedvezmény az adott ajánlatnál rendelkezésre áll,
- A Kupon egyedi azonosító számát és QR kódját

- Az Igénybe Vevő vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy nevét,
- A Kupon érvényességi idejét
- A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályait.

6.3 A kinyomtatott Kuponnal az Igénybe Vevő a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás vagy termék igénybevételére felhasználni. Ugyanezen időtartam alatt az Igénybe. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon értékét veszti, nem használható fel és az ára nem igényelhető vissza.

6.4 A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően az Igénybe Vevő köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Kupont kíván felhasználni. A szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe Vevő részére. A szolgáltatás teljesítése érdekében az Akcion Media Kft. bizonyos személyes adatokat (név, megvásárolt Kupon, egyedi azonosító szám) továbbít a Partner részére, melyhez az Igénybe Vevő kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás teljes körű és szerződésszerű ellátásának feltétele.

6.5 A Kupon készpénzre nem váltható. Amennyiben az Igénybe Vevő a Partnernél nem a Kuponon szereplő, hanem olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének Kuponnal történő megfizetését. Igénybe Vevő nem jogosult a két szolgáltatás ára közötti különbözetre.

6.6 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről az Akcion Media-t e-mailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Kupon egyedi azonosító számát. Az Akcion Media az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupont harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont az Akcion Media érvényteleníti és visszautalja Igénybe Vevő részére a Kuponnak az átutalás költségével csökkentett vételárát. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Kupont az Akcion Media értesítése előtt már felhasználták, úgy Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre az Akcion Media-tól nem tarthat igényt.

6.7 A Kuponok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.


7. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

7.1 Az Akcion Media Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatója a https://akcion.hu/adatkezeles címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.

7.2 Az Akcion Media tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (”Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban, melynek következtében az adatkezelési tájékoztató módosult.


8. Elállás

8.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő az Elsődleges Ajánlatot tartalmazó Kupon megvásárlásától (azaz a Kupon letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

8.2 Az Akcion Media fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben meghosszabbítsa az elállásra nyitva álló határidőt akár kampányszerűen a teljes termék és szolgáltatás-palettájára kiterjedően, akár az egyes ajánlatokban feltüntettek szerint. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések szerinti 14 napos határidők z Akcion Media által esetenként meghosszabbított határidőre tolódnak ki értelemszerűen.

8.3 Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a szolgáltatást Igénybe Vevő köteles erről írásban értesíteni az Akcion Media-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy az Igénybe Vevő által megjelölt azonosítószámú Kupon még nem került felhasználásra, egyúttal a Kupon befogadását a Partnernek megtiltani. Az írásbeli tájékoztatás az info@akcion.hu email címre vagy az Akcion Media székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Kupont még nem használták fel, az Akcion Media a Kupont azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül Akcion Media köteles visszautalni Igénybe Vevőnek az érvénytelenített Kupon vételárát.

8.4 Az Igénybe Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és az Akcion Media részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

8.5 Kupon esetén az elállási jog gyakorlása során Igénybe Vevőt nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát a Kupon felhasználását megelőzően gyakorolja.

8.6 Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Kupon vásárlása esetén Igénybe Vevő a felmondási jogával a szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Partner és az Akcion Media szolgáltatás megkezdésével keletkezett ésszerű költségeit.

8.7 Az utazási szolgáltatások lemondására vonatkozóan az Akcion Media tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó Kupon beváltását követően lemondás esetén az Igénybe Vevő a Partnertől jogosult az elállással kapcsolatos elszámolást lefolytatni. Az ebből eredő károkért az Akcion Media nem vállal felelősséget, azonban a Partner és az Igénybe Vevő közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét az Igénybe Vevő kérésére biztosítja. Amennyiben az itt megadott határidő után az Igénybe Vevő elállási vagy lemondási nyilatkozata az Akcion Media-hoz érkezik, az Akcion Media azt a Partner részére továbbítja.

8.8 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

8.9 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.


9. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

9.1 Az Akcion Media a Weboldalon értékesített Kuponok tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Kuponon szereplő szolgáltatás vonatkozásában Akcion Media közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. Továbbá Akcion Media a www.akcion.hu-n értékesített termékek tekintetében minden esetben megbízott közvetítőként jár el és a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem kellék-, illetve termékszavatossági kötelezettséggel. A www.akcion.hu-n, az Akcion Media Partnerei által forgalmazott termékek garanciáját a Partner vagy a megjelölt szakszerviz biztosítja. Az Igénybe Vevő a jótállással rendelkező termékhez szállításkor csatolva megkapja annak garancialevelét, amely tartalmazza a javítást biztosító szakszerviz adatait is.

9.2 Az Akcion Media közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Partner és az Igénybe Vevő között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén az Akcion Media kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget

9.3 Az Akcion Media az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonon: 06 30 449 4719 (munkanapokon 10:00-16:00 óráig)
E-mailen: info@akcion.hu

Az Akcion Media tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az info@akcion.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

9.4 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során az Akcion Media a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Az Akcion Media a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

9.5 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

9.6 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Akcion Media székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Veszprém Megyei Békéltető Testület; 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.).

10. Szellemi tulajdon

10.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Akcion Media, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

10.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Akcion Media előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

10.3 Akcion Media szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.


11. A felelősség korlátozása
11.1 Üzleti kockázatra történő figyelemfelhívás: az Akcion Media továbbá felhívja az Igénybe Vevő figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint az Igénybe Vevőnek nyújtott szolgáltatást halasztott fizetési rendszeren keresztül teljesíti, így a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért az Igénybe Vevővel szemben az Akcion Media felelősségét kizárja, valamint kizárja az Akcion Media és az Igénybe Vevő közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben az Igénybe Vevő szerződésszegés miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.

11.2 Azon esetekben, amikor az Akcion Media a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások és termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során az Igénybe Vevőt bármilyen kár érné, úgy az Akcion Media ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Igénybe Vevő mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

11.3 Az Akcion Media nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Akcion Media minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Az Akcion Media-t nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

11.4 Az Akcion Media az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha az Akcion Media bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.


12. Alkalmazandó jog

12.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.